Re­na ra­ma rot­mo­set

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Jag vill va­ra en så­dan där som äter rot­fruk­ter. Det är bil­ligt, svin­nyt­tigt, mil­jös­mart och gott! Dä­re­mot sak­nar jag en del av fan­ta­sin som krävs, fram­för allt till de där li­te kne­pi­ga­re rot­fruk­ter­na som kål­rab­bi och rot­sel­le­ri. Jag har gril­lat dem i ugn och ätit till al­la sorts till­be­hör. Men så hit­ta­de jag den här sop­pan! Jag minns in­te alls var jag hit­ta­de re­cep­tet och nu har jag dess­utom mo­di­fi­e­rat det så myc­ket att det nog in­te ens stäm­mer läng­re. Håll till go­do!

Rot­frukt­s­sop­pa

MED BACON

4 po­ta­ti­sar 1 pur­jo­lök 1 stor klyf­ta rot­sel­le­ri (ja, den där som typ ser ut som en ali­enskal­le) 2 sto­ra mo­röt­ter 3 pals­ter­nac­kor 1 vit­löks­klyf­ta Li­te grön­saks­fond el­ler grön­saks­bul­jong 1–2 dl gräd­de smör

1 pa­ket bacon Ren­sa och skär al­la grön­sa­ker i bi­tar som sto­ra tär­ning­ar. Fräs dem i smör i en ka­strull någ­ra mi­nu­ter och slå se­dan på vat­ten så att det täc­ker grön­sa­ker­na. Till­sätt bul­jong­en och låt ko­ka upp. Låt sju­da i cir­ka 15 mi­nu­ter. Kna­per­stek baco­net och lägg på ett hus­hålls­pap­per. När al­la grön­sa­ker är mju­ka, ta fram en stav­mix­er och mixa allti­hop rätt ner i ka­strul­len. Mixa no­ga tills allt är pu­re­at. Till­sätt gräd­de och blan­da runt. Ser­ve­ra sop­pan i skå­lar och top­pa med baco­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.