I MI­NA LU­RAR

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

MUSIC FOR PE­OP­LE IN TROUBLE SU­SAN­NE SUNDFØR

Ti­di­ga­re i hös­tas släpp­te en av mi­na kvinn­li­ga fa­vo­ri­trös­ter ett nytt al­bum. Nors­kan har in­te släppt nå­gon par­ty­hö­ja­re, sna­ra­re mu­sik som pas­sar för filt, mör­ker och kon­temp­le­ran­de med ett glas rött i han­den.

SNEDTÄNKT MED KAL­LE LIND

Vad kan väl ba­ra bätt­re än nör­di­ga män­ni­skor som tug­gar på om ob­sky­ra per­so­ner och kul­tur­fe­no­men? Pod­den ten­de­rar att bli li­te fo­ku­se­rad på gub­bar, men jag kan in­te lå­ta bli att äls­ka gub­bar. Bör­ja gär­na med av­snit­tet om 70-tals­dans­band för ga­ran­te­rad skratt­fest.

LAGENS LÅNGA NÄSA HANS ALFREDSON

Va? Grä­ver jag upp gam­la puts­lus­ti­ga dec­kar­no­vel­ler från 1983? Ja, det är pre­cis vad jag gör. Hans Al­fred­sons röst har se­dan jag var barn va­rit min tröst när jag va­rit led­sen el­ler trött och när han i sep­tem­ber gjor­de Tage Da­ni­els­son säll­skap hit­ta­de jag åter tröst i att böc­ker­na finns kvar.

Följ mig på instagram: @my­pet­ter­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.