GRAFISKT MO­DE!

Women's Health & Wellness - - Scoop {träning -

Svensk-bra­si­li­ans­ka trä­nings­mär­ket Ri­via Sports, som grun­da­des av be­ach­vol­ley­spe­la­ren Ri­via Oli­vei­ra 2014, sat­sar på gra­fis­ka möns­ter och skö­na ma­te­ri­al i sin nya kol­lek­tion. Det finns tajts, trö­jor, lin­nen, top­par och bo­dys som pas­sar li­ka bra på gym­met som till var­dags. Och de snyg­ga bo­di­e­sar­na kan dess­utom an­vän­das som bad­dräk­ter.

Grid acti­ve body kos­tar 800 kro­nor. Kol­la in he­la kol­lek­tio­nen på ri­vi­asports.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.