BYE BYE BAJS

Women's Health & Wellness - - Träning -

Låt oss pra­ta om bajs. Det är ing­en hem­lig­het att ma­gen är ett stort pro­blem för många som spring­er. Löpar­mage kan drab­ba dig an­ting­en un­der el­ler ef­ter löp­tu­ren och gö­ra att du får av­bry­ta el­ler sit­ta res­ten av da­gen på toa. Någ­ra hand­fas­ta tips är att in­te äta allt för myc­ket in­nan du spring­er. Är ma­gen gans­ka tom finns in­te så myc­ket som kan tryc­ka på. Tes­ta att äta el­ler dric­ka nå­got li­tet och spring di­rekt på mor­go­nen. Vet du med dig att du får pro­blem med ma­gen när du spring­er, ät in­te nå­got svårt­smält, som en su­per­spi­cy-cur­ry-kyck­ling, in­nan du ger dig ut. Det kan ock­så hjäl­pa att springa på mju­ka­re un­der­lag, till ex­em­pel i sko­gen, än att springa på as­falt ef­tersom stö­tar­na in­te blir li­ka hår­da om du tas­sar på en stig som om du spring­er på as­falt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.