SKIP­PA SÖMMAR

Women's Health & Wellness - - Träning -

Det är in­te ba­ra föt­ter­na som kan drab­bas av skav­sår när du spring­er. De mo­no­to­na rö­rel­ser­na gör att vil­ka klä­der som helst kan bör­ja ska­va bå­de högt och lågt. Många kläd­mär­ken har seam­lessplagg som in­te har ska­van­de sömmar. Tes­ta så­da­na om du har pro­blem med skav. Du kan ock­så smör­ja huden med va­se­lin där klä­der­na kan ska­va, till ex­em­pel un­der ar­mar­na el­ler på in­si­dan av lå­ren. Då gli­der huden lät­ta­re mot ty­get och minskar risken för skav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.