Han­telsving­ar

Women's Health & Wellness - - Träning -

Stå med hant­lar i hän­der­na, ar­mar­na längs si­dor­na, föt­ter­na höft­brett isär och knä­na lätt böj­da. Fäll fram­åt i höf­ten och svinga ar­mar­na bak­åt (a). Tryck fram di­na höf­ter och sträck på över­krop­pen tills du står rakt och svinga sam­ti­digt upp hant­lar­na till ax­el­höjd (b).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.