Han­tel­hugg

Women's Health & Wellness - - Träning -

Stå ax­el­brett isär med föt­ter­na. Håll en han­tel med bå­da hän­der­na över hö­ger ax­el (a). Ro­te­ra över­krop­pen nedåt, åt väns­ter och svinga han­teln ner för­bi väns­ter knä

(b). Vänd rö­rel­sen och gå till­ba­ka till start­po­si­tio­nen. Byt si­da ef­ter 30 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.