4 Negativ tri­ceps­press

Women's Health & Wellness - - Träning -

Håll en han­tel i var­je hand och lägg dig på en bänk med ar­mar­na upp mot ta­ket (a). Böj arm­bå­gar­na sak­ta så att hant­lar­na kom­mer mot si­dan på hu­vu­det (b). Pau­sa och sänk arm­bå­gar­na till si­dan av krop­pen med hant­lar­na upp mot ta­ket (c). Pres­sa upp vik­ter­na till ra­ka ar­mar och bör­ja om. Det är en re­pe­ti­tion. Gör sex till åt­ta reps.

a b c

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.