3 Bul­ga­ri­an split squat

Women's Health & Wellness - - Träning -

Stå fram­för en bänk med hö­ger fot bakom dig på bän­ken och väns­ter fot på gol­vet. Håll en han­tel i var­je hand (a). Håll brös­tet högt och böj bå­da be­nen på tre till fem se­kun­der tills det bak­re knät är nä­ra gol­vet (b). Pau­sa tre till fem se­kun­der och sträck se­dan be­net ex­plo­sivt. Det är en re­pe­ti­tion. Gör sex till åt­ta och byt se­dan ben.

b

a

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.