2 Ne­ga­ti­va pul­lups

Women's Health & Wellness - - Träning -

Ställ en bänk un­der en pul­lup­stång. Kliv upp på bän­ken och grep­pa stång­en ax­el­brett med hand­fla­tor­na fram­åt. Hoppa och dra dig sam­ti­digt upp så att ha­kan är över stång­en (a). Pau­sa i den po­si­tio­nen och spänn se­dan ma­gen och sänk dig lång­samt ner till ra­ka ar­mar på tre till fem se­kun­der (b). Det är en re­pe­ti­tion. Gör fy­ra.

a b

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.