SE­KVENS FY­RA

Women's Health & Wellness - - Träning -

PLOG TILL AXELSTÅENDE

Från nedåt­gå­en­de hund, gå ner på knä och sitt ner på mat­tan. Lägg dig ner på rygg och sträck ut ar­mar­na längs si­dor­na med hand­fla­tor­na nedåt. Lyft di­na ben och fort­sätt att fö­ra dem bak­åt tills tår­na nud­dar gol­vet (a). Plan­te­ra tår­na i gol­vet och vand­ra in med arm­bå­gar­na och lägg hän­der­na mitt på ryg­gen. Lyft ena be­net rakt upp mot ta­ket och följ ef­ter med det and­ra. Gå med hän­der­na längs ryg­gen mot skul­der­bla­den för att hål­la vik­ten bort från nac­ken (b).

SIT­TAN­DE FRAMÅTFÄLLNING

Sänk be­nen bakom dig, till­ba­ka till plo­gen och sätt bå­da hän­der­na i gol­vet. Lägg lång­samt till­ba­ka be­nen ner på mat­tan. Håll ihop dem. Kom upp till sit­tan­de och flexa föt­ter­na. Sträck upp ar­mar­na över hu­vu­det och lu­ta fram över be­nen, strä­va ef­ter att få tag i föt­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.