SE­KVENS 3

Women's Health & Wellness - - Träning -

DUVA

Från nedåt­gå­en­de hund, lyft fram hö­ger ben men böjt knä så att knät ham­nar mel­lan hän­der­na. Lir­ka för­sik­tigt hö­ger fot ut åt si­dan. För­läng väns­ter ben till en rak lin­je bakom dig och vi­la på fotryg­gen. Håll höf­ter­na fram­åt och pres­sa fing­er­top­par­na mot gol­vet.

Val­fritt: Sänk dig ner på di­na un­derar­mar för att för­dju­pa po­si­tio­nen.

SIT­TAN­DE TWIST

Svinga väns­ter ben över hö­ger och sätt väns­ter fot i gol­vet på ut­si­dan av hö­ger lår. Pla­ce­ra väns­ter hand på mat­tan bakom di­na höf­ter och ha­ka fast hö­ger arm­bå­ge på ut­si­dan av väns­ter knä. Håll rygg­ra­den lång och vrid för­sik­tigt åt väns­ter. An­vänd arm­bå­gen för att dra knät bak­åt och för­dju­pa vrid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.