BAR­RY’S BOOT CAMP

Women's Health & Wellness - - Wh Testar -

VAR:

Bar­ry’s i Stock­holm. Det finns ba­ra en an­lägg­ning i Sverige. Kon­cep­tet kom­mer från USA.

HUR:

Ett 60 mi­nu­ter långt pass där hal­va ti­den spen­de­ras på ett löp­band där man spring­er oli­ka ty­per av in­ter­val­ler, och den and­ra hal­van på gol­vet där man kör styr­ka med egen kropps­vikt, hant­lar och gum­mi­band.

FÖR VEM?

Dig som vill ta i och gil­lar en­kel och rak trä­ning ut­an egent­li­ga kons­tig­he­ter. Och har 3 000 spänn i må­na­den som du in­te vet vad du ska gö­ra av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.