1. UPPHOPP

Women's Health & Wellness - - Träning -

Stå ax­el­brett isär med föt­ter­na och ha ar­mar­na längs si­dor­na. Tryck höf­ter­na bak­åt och böj knä­na i en ben­böj (a). Hoppa upp och sträck sam­ti­digt ar­mar­na över hu­vu­det

(b), och när du lan­dar går du di­rekt ner i näs­ta ben­böj. Håll där i tre se­kun­der. Det är en re­pe­ti­tion, gör fem. Vi­la i 60 se­kun­der och re­pe­te­ra två gång­er till.

a

b

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.