2B. ARM­HÄV­NING TILL NEDÅT­GÅ­EN­DE HUND

Women's Health & Wellness - - Träning -

Bör­ja i en arm­häv­nings­po­si­tion, hän­der­na un­der ax­lar­na och be­nen ut­sträck­ta så att du står som en plan­ka (a). Spänn ma­gen och sänk dig ner i en arm­häv­ning (b). Tryck dig se­dan snabbt upp och pres­sa sam­ti­digt höf­ter­na upp­åt bak­åt så att du bil­dar ett upp­och­ner­vänt V (c). Skif­ta vik­ten till hän­der­na igen så att du står i start­po­si­tio­nen. Det är en re­pe­ti­tion, gör 8 till 12.

c

a

b

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.