3B. DIAGONALA BENSTRÄCK

Women's Health & Wellness - - Träning -

Ligg på rygg med be­nen böj­da, föt­ter­na ihop och ar­mar­na upp­sträck­ta mot ta­ket. Lyft be­nen så att de bil­dar en rät vin­kel mot gol­vet (a). Sträck ut väns­ter ben och hö­ger arm ut­an att ryg­gen släp­per från gol­vet. Gå så nä­ra gol­vet som du kan hål­la bra form (b). Vänd rö­rel­sen och gå till­ba­ka till start. Det är en re­pe­ti­tion, gör 8 till 12 och byt se­dan si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.