GRÖNT FÖR FEGISAR

Women's Health & Wellness - - Scoop {smartmat -

Till­hör du dem som bac­kar så fort det står att en smoot­hie in­ne­hål­ler grönkål el­ler vetegräs? Tän­ker du dig att det kom­mer att va­ra en besk och svår­han­ter­lig histo­ria? Glöm det! Froosh nya Green, clean and pe­ar­fect in­ne­hål­ler just grönkål, men ock­så pä­ron som gör smoot­hi­en söt och fan­tas­tiskt god. Pris: cir­ka 20 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.