… och allt fler vill by­ta jobb

Women's Health & Wellness - - {coachscoop -

Och som om det in­te vo­re nog med att vi ba­ra vill ha semester he­la ti­den, en un­der­sök­ning som Folku­ni­ver­si­te­tet har gjort vi­sar att 71 pro­cent av svens­kar mel­lan 40 och 55 år vill by­ta jobb, ar­bets­gi­va­re el­ler ar­bets­roll in­om de när­mas­te tre åren. Det är fler än de se­nas­te fem åren. Käl­la: Uni­ver­si­ty of Ala­ba­ma

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.