JOMO Njut av din egen tid

Women's Health & Wellness - - Coach -

JOMO, The joy of missing out, är en motre­ak­tion på det stän­digt upp­kopp­la­de sam­häl­let och hand­lar om att kun­na nju­ta av egen tid och att in­te all­tid be­hö­va va­ra där det hän­der. Ter­mens mot­sats är FOMO, The fe­ar of missing out. Räds­lan över att in­te va­ra del av ro­li­ga el­ler in­tres­san­ta hän­del­ser och som of­ta trig­gas av in­lägg som man har sett på so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.