Body shop – Ja­pa­ne­se Mat­cha tea pol­lu­tion clea­ring mask

Women's Health & Wellness - - Scoop {skönhet -

En mask med lätt skrub­bef­fekt som ren­gör på djupet och av­lägs­nar oren­he­ter och för­ore­ning­ar som lan­dat på huden. Mas­ken in­ne­hål­ler mat­cha-te och aloe ve­ra och kos­tar 195 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.