OBS!

Women's Health & Wellness - - Scoop {skönhet -

En del upp­le­ver att de svettas mer och luk­tar mer när de går från en tra­di­tio­nell deo till en som är fri från alu­mi­ni­um­för­e­ning­ar. Ge det någ­ra vec­kor så bru­kar det gå över!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.