BÄST FÖR: LUKTKONTROLL

C/O GERD DEODORANT UNI­SEX

Women's Health & Wellness - - Scoop {skönhet -

De sä­ger: Alu­mi­ni­um­klo­rid fri­de­o­do­rant helt ut­an al­ko­hol som verk­li­gen fun­ge­rar! Be­va­rar den frä­scha käns­lan he­la da­gen. Mot­ver­kar ef­fek­tivt odör ut­an att ir­ri­te­ra huden.

WH sä­ger: En deo som är väl­digt blöt vid applicering och som in­te luk­tar sär­skilt gott – som li­ni­ment el­ler kanske mygg­me­del. Men, när den tor­kat för­svin­ner doften och du luk­tar ba­ra som dig själv ut­an even­tu­ell svett. Den hål­ler dig fräsch he­la da­gen och kla­rar bå­de hår­da trä­nings­pass, stres­si­ga mö­ten och var­ma bus­sar. Lyc­kas ock­så med konst­styc­ket att hål­la arm­hå­lan torr än­da till kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.