15 mi­nu­ter: Lil­la julstress­pas­set

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Jul­klap­par, jul­jobb, jul­mys, glöggming­el och dess­utom en var­dag att ta hand om. Vad hän­de med trä­ning­en?! Var smart och smäll in ett 15 mi­nu­ter långt pass när du hit­tar en kvart som lig­ger och skrä­par, till ex­em­pel pre­cis när du vak­nar el­ler fram­för Tv-ny­he­ter­na. Gör så många varv du kan på 15 mi­nu­ter (el­ler läng­re):

DYNAMISK TREBENT PLANKA

Stå i hun­den. Nud­da hö­ger hand mot väns­ter fot. Skif­ta vik­ten fram­åt så att du ham­nar i arm­häv­nings­po­si­tion med hö­ger hand fram­sträckt. Gå till­ba­ka och bör­ja om. Gör 5 re­pe­ti­tio­ner och byt se­dan si­da.

SIDOUTFALL

Stå med föt­ter­na ihop. Ta ett stort kliv åt si­dan och sjunk ner i ett sidoutfall. Vrid över­krop­pen li­te mot stå­be­net och sträck ut ar­mar­na starkt åt si­dor­na. Kliv ihop och gör sam­ma sak på and­ra si­dan. Al­ter­ne­ra 10 re­pe­ti­tio­ner.

ARMHÄVNINGAR MED KNÄUPPDRAG

Stå i arm­häv­nings­po­si­tion. Gå ner i en arm­häv­ning och dra sam­ti­digt upp ena knät åt si­dan. Pres­sa dig till­ba­ka upp och sätt till­ba­ka fo­ten. Byt si­da. Gör 8–10 re­pe­ti­tio­ner.

BURPEES

Ner på mage och upp igen, gör ett hopp och klap­pa hän­der­na över hu­vu­det. Så fort du kan. Om och om igen tills du gjort 8–10 styc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.