BÄTT­RE HY MED AN­NAT PRO­TE­IN?

Women's Health & Wellness - - Skönhet Scoop! -

Har du pro­blem med fin­nar ibland? Du har kanske trott att det ba­ra har va­rit ett hor­mon­pro­blem som vi kvin­nor ju kan drab­bas av, men nu vi­sar det sig att det in­te be­hö­ver va­ra så. Dric­ker du pro­te­ind­rin­kar som in­ne­hål­ler vass­le­pro­te­in? Forsk­ning vi­sar näm­li­gen tec­ken på att just vass­le ökar krop­pens eg­na pro­duk­tion av ol­ja i hu­den. Det finns fort­fa­ran­de för li­te forsk­ning för att sä­kert sä­ga att det är så, men om du har pro­blem kan du ju tes­ta att by­ta till en an­nan pro­te­in­sort som ham­pa el­ler ärt­pro­te­in. Källa: kar­ger.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.