ÅH…ÅH… ÅÅÅHHHH... NÄÄÄÄ…

Women's Health & Wellness - - Kärlek & Sex Scoop! -

Den där ret­li­ga hal­va or­gas­men som näs­tan kom­mer, men ång­rar sig i sista se­kun­den, el­ler när du ba­lan­se­rar på grän­sen till or­gasm och så plöts­ligt för­svin­ner ba­ra käns­lan. Vad kan det be­ro på? Många sa­ker, för­stås, men viss­te du att det kan va­ra för att du över­sti­mu­le­rar kli­to­ris? Rå­kar du of­ta ut för det här kan du tes­ta att sti­mu­le­ra pre­cis bred­vid kli­to­ris och hål­la fing­rar­na från själ­va knap­pen och se om det knuf­far dig över grän­sen. Källa: Kat van Kirk, sex­te­ra­peut

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.