Krop­pens rätt på tishan

Women's Health & Wellness - - Kärlek & Sex Scoop! -

RFSL har lan­se­rat den eg­na modekol­lek­tio­nen Eli­se. Klä­der­na upp­märk­sam­mar att vå­ra krop­pars rät­tig­he­ter är hotade i och med sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, mins­kad ab­or­t­rätt och för­tryck och våld mot Hb­tq-per­so­ner. Al­la klä­der är uni­sex och du kan kö­pa dem på eli­se1933.com. En t-shirt kos­tar om­kring 400 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.