14:00

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh -

Fashiontu­ris­ta Själv­klart är par­tys­ta­den Ber­lin ock­så en av värl­dens all­ra mest trend­käns­li­ga. Att fyl­la på gar­de­ro­ben un­der en re­sa hit är knap­past nå­gon ut­ma­ning, bu­ti­ker­na för ungt, ur­bant mo­de är näs­tan li­ka många som ba­rer­na. När du än­då är i Öst­ber­lins gam­la cent­rum, Mit­te, kan du pas­sa på att stro­sa ner­för Mu­lack­straße, hu­vud­ga­tan för tren­dig shop­ping. För ett plån­boks­vän­li­ga­re men li­ka hippt al­ter­na­tiv, ki­ka in se­cond-hand-bu­ti­ken Das neue sch­warz.

@dasneue­sch­warz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.