Var­dags­klä­der

Women's Health & Wellness - - Sofias New York -

Mu­se­um of Mo­dern Art i New York stäl­ler ut yo­ga­byx­or och luv­trö­jor sam­ti­digt som de frå­gar sig om mo­de är en speg­ling av sam­ti­den. Ut­ställ­ning­en Items: Is Fa­shion Mo­dern? in­ne­hål­ler 111 plagg och vi­sas fram till 28:e ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.