Gour­met­veg

Women's Health & Wellness - - Sofias New York -

Ve­ge­ta­ris­ka rät­ter är in­te läng­re en mar­gi­na­li­se­rad del av me­nyn, i New York käm­par sta­dens koc­kar just nu om att upp­fin­na gour­me­trät­ter för al­la som in­te äter kött. Je­an Ge­or­ges re­stau­rang abcv står än så länge som vin­na­re.

F O T O : A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.