TROT­SA SNÖ OCH VIND MED RÄTT KLÄ­DER

Women's Health & Wellness - - Träning -

BAS

UNDERKLÄDER: Gär­na funk­tions­ma­te­ri­al el­ler än­nu hell­re me­ri­noull som hål­ler dig varm även när plag­gen blir blö­ta. Strum­por i ull som hål­ler föt­ter­na var­ma även om de har bli­vit blö­ta av snö.

LA­GER 1: Tunn t-shirt el­ler lin­ne i funk­tions­ma­te­ri­al el­ler ull. Lång­kal­song­er om du in­te spring­er i fod­ra­de tajts.

LA­GER 2: Tajts, gär­na fod­ra­de. Långär­mad trö­ja som vär­mer. Gär­na i ull el­ler an­nat vär­man­de ma­te­ri­al som an­das.

LA­GER 3: Vind­tät jac­ka/väst, gär­na vat­ten­av­stö­tan­de om det snö­ar. Mös­sa och van­tar, det är vik­tigt att hän­der­na hålls var­ma från bör­jan så att de in­te kyls ner, då kan vis­sa ha svårt att få till­ba­ka vär­men i fing­rar­na in­nan de kom­mer in i vär­men igen.

SKOR: Gär­na med dub­bar.

EX­TRA

DAMASKER: Du sät­ter dem över skor­na och vris­ter­na och är skö­na att ha om du ska springa i snö för att för­hind­ra snön att le­ta sig in i skor och strum­por.

PANNLAMPA: Ska du springa när det är mörkt och där det in­te finns be­lys­ning? På med lam­pan!

REFLEXPLAGG: Spring­er du i tra­fi­ken när det är mörkt finns ing­en ur­säkt att in­te ha re­flex­er, för al­las skull.

ANDNINGSSKYDD: Spring­er du i mi­nus­gra­der kan det va­ra obe­hag­ligt att dra in myc­ket kall luft rakt ner i luft­vä­gar­na. En tunn buff att an­das ge­nom kan va­ra skönt, el­ler en trö­ja med hög kra­ge som du kan ha mun­nen un­der.

VANTVÄRMARE: Är det svi­nigt kallt ute och du vet med dig att du har lätt för att fry­sa om fing­rar­na är det värt att in­för­skaf­fa vär­ma­re till van­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.