Char­men med att job­ba hem­ma...

Women's Health & Wellness - - Coach scoop! -

Det här skriv­bor­det med fem shab­by chic-lå­dor är en dröm för hem­ma­kon­to­ret. Det blir ditt för 6 490 kro­nor hos rum21.se. PRO­CENT AV SVENS­KA KVIN­NOR AN­SER ATT JOB­BET TAR SÅ MYC­KET ENER­GI ATT DET PÅ­VER­KAR LI­VET NEGATIVT. SAM­MA UNDERSÖKNING VI­SAR ATT SÅ MÅNGA SOM VAR FJÄR­DE KVINN­LIG AKADEMIKER HAR SVÅRT ATT SO­VA FÖR ATT HON TÄN­KER PÅ JOB­BET. Källa: Ju­sek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.