Hur känns det?

Women's Health & Wellness - - På Djupet -

Här är någ­ra van­li­ga sym­tom på att du kan ha drab­bats av pro­blem med sköld­kör­teln. HY­PO­TY­RE­OS (un­der­funk­tion): • Trött­het • Vikt­upp­gång • Fru­sen­het • Torr hud • Hårav­fall • Mins­kad sex­lust • Säm­re min­ne • Ned­stämd­het • För­stopp­ning • Ont i le­der och musk­ler

HY­PER­TY­RE­OS (över­funk­tion): • Hjärt­klapp­ning • Svett­ning­ar • Vikt­ned­gång • Ögon­pro­blem • Ökad ap­tit • Sömn­pro­blem • Ökad tarm­funk­tion

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.