JAG ÄLS­KAR ERA BLOG­GA­RE!

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

För ett år se­dan läs­te jag in­te en­da blogg. Jag tänk­te ”Var­för ska jag läg­ga tid på att lä­sa en dag­bok som nå­gon jag in­te kän­ner skri­ver?”. Men när jag bör­ja­de lä­sa WH bör­ja­de jag ock­så lä­sa Eri­ka Kits blogg och sen har jag hit­tat fler och fler bland era blog­ga­re som jag ba­ra in­te kan va­ra ut­an nu! Jag är helt be­satt av klok­ska­per­na som kom­mer från Ce­ci­lia Gustafs­son, trä­nings- och mattip­sen som Elin Kjos skri­ver, vet­ti­ga åsik­ter­na om mat från Kristi­na An­ders­son och lö­parin­spi­ra­tio­nen jag får från Char­lot­te Karls­son. Ni har nog Sve­ri­ges bäs­ta blog­ga­re sam­la­de på ett och sam­ma stäl­le!

/Su­san­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.