HÅR­DA PRYLAR …

Women's Health & Wellness - - Mode -

… att slå in till dig själv. … till nå­gon du tyc­ker om. … att sät­ta upp på din öns­ke­lis­ta.

Char­ge 2 är puls­mä­ta­ren från Fit­bit som hjäl­per dig att var­va ner kropp och själ, ut­rus­tad som den är med funk­tio­nen gui­da­de dju­pand­nings­öv­ning­ar. Pris 1 495 kr. Slipp trass­let med sladd­ri­ga slad­dar ute i löp­spå­ret med de här tråd­lö­sa lu­rar­na. 2 390...

Plastic fan­tastic? Skul­le in­te tro det. Säg hej då till ke­mi­ka­li­er som BPA och fta­la­ter och in­ve­ste­ra i en schysst vat­ten­flas­ka i glas, som den här god­bi­ten från Röh­nisch, 299 kr. Går bra att dis­ka i ma­skin!

Pac­ka trä­nings­väs­kan med rätt gre­jer, som det­ta torr­scham­po från Ele­ni & Chris som eli­mi­ne­rar fe­ta röt­ter på ett kick. Snygg flas­ka dess­utom, mild be­hag­lig doft och pas­sar al­la hår­fär­ger och ty­per. Pris: 269 kr. Ren­gö­ring­en i gel­form från sam­ma mär­ke...

Lä­derarm­band från Flip­li­fe of Swe­den som pas­sar till ak­ti­vi­tets­mä­ta­ren Fit­bit Flex. (Ob­ser­ve­ra att Fit­bit-en­he­ten köps se­pa­rat.) Pris: 799 kr.

De här lätta hör­lu­rar­na ut­an slad­dar blir ett per­fekt trä­nings­säll­skap un­der en vintrig löprun­da. Vill du hö­ra jing­le bells el­ler he­a­vy me­tal – anyt­hing go­es. 2 499 kr, Ye­vo Labs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.