HÄR SKA DU BO

World Cup-bibeln - - Front Page -

Wes­tin Har­bour Cast­le Kost­nad:

Från 4 300 kro­nor per natt.

Lig­ger ba­ra 400 me­ter från Air Ca­na­da Cent­re och nä­ra till shop­ping­cent­ret Ea­ton Cent­re och CN To­wer. Centralt och fint ho­tell med full­stän­digt spa och in­om­huspool. Fru­kost in­går i pri­set. 1Har­bourSqua­re,www.wes­tin­har­bour­cast­le­to­ron­to.com

Bond Pla­ce Ho­tel Kost­nad:

Från 1 500 kro­nor per natt.

Centralt be­lä­get ho­tell med när­het till Yonge Stre­ets shop­ping­ga­tor, kon­sert­hal­lar och ­re­stau­rang­er. Lig­ger dessutom en­dast 1,7 kilo­me­ter från Air Ca­na­da Cent­re. 65Dun­dasStre­etEast,www.bond­pla­ce.ca

Gladsto­ne Ho­tel Kost­nad:

Från 1 900 kro­nor per natt.

Ett av To­ron­tos älds­ta ho­tell som för­vand­lats till de­sig­ner­ho­tell. Har en stor kul­tur­sam­ling och ska va­ra ett mec­ka för ar­tis­ter och konst­nä­rer att bo på. Be­lä­get i de gam­la konst­kvar­te­ren bland re­stau­rang­er och vin­ta­ge­bu­ti­ker. Be­lä­get cir­ka sex kilo­me­ter väs­ter om Air Ca­na­da Cent­re. 1214Qu­e­enStre­etWest,www.gladsto­ne­ho­tel.com

Ma­king Wa­ves Bo­a­tel (vand­rar­hem) Kost­nad:

Från 1 800 kro­nor per natt.

För den som gil­lar sjön finns möj­lig­he­ten att so­va på en båt. Lig­ger i hjär­tat av To­ron­to, 600 me­ter ifrån Air Ca­na­da Cent­re. Ut­sikt över sta­den, enk­la rum och fru­kost in­går. Välj mel­lan hytt med de­lat bad­rum el­ler egen hytt.

Obs! Bo­ka i tid då det en­dast finns tre rum. 539Qu­e­ensQu­ayWest,www.bo­a­tel.ca

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.