SÅ RE­SER DU DIT

World Cup-bibeln - - Front Page -

Flyg­bil­jet­ter till To­ron­to, och Ka­na­da över­lag, är in­te de bil­li­gas­te. Där­för får du räk­na med minst 3 000 kro­nor för att ta dig till World Cup-sta­den. Det går inga di­rekt­flyg från Sve­ri­ge till To­ron­to, men al­la stör­re bo­lag fly­ger till T­oron­tos in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats Pe­ar­son In­ter­na­tio­nal Air­port.

Pri­ser­na i ok­to­ber skif­tar kraf­tigt, mel­lan 3 000 och upp till 20 000 ­kro­nor be­ro­en­de på flyg­bo­lag och kom­fort. Bil­li­gast kom­mer man un­dan ge­nom att an­vän­da jäm­fö­rel­se­si­dor. Flyg­ti­den till To­ron­to från Stock­holm tar minst ­fjor­ton tim­mar på grund av av­sak­na­den av di­rekt­flyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.