GUI­DAD ARENATUR

World Cup-bibeln - - Front Page -

Gui­da­de tu­rer er­bjuds dag­li­gen mel­lan 10.00 och 17.00. Un­der tu­ren får du bland an­nat be­sö­ka bor­t­a­la­gets om­kläd­nings­rum, bas­ket­la­get To­ron­to Rap­tors trä­nings­plan och me­die­cent­ret.

Via en vir­tu­ell vi­de­o­tur får du även upp­le­va hur det är att va­ra en ”Map­le Le­af”-spe­la­re och föl­ja med spe­lar­na från om­kläd­nings­rum­mets för­be­re­del­ser än­da ut på isen.

Bil­jet­ter­na kos­tar 130 kro­nor för vux­na och 65 kro­nor för barn och kan kö­pas på ­Re­al Sports Ap­pa­rel som lig­ger på Map­le Le­af Squa­re strax ut­an­för are­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.