BÄS­TA LÄKTAREN

World Cup-bibeln - - Front Page -

Air Ca­na­da Cent­re är upp­de­lat i två etage. Då are­nan, likt de fles­ta i NHL, är väl­digt brant får du en bra över­blick av isen från samt­li­ga sek­tio­ner.

Från sek­tion 108, 119, 309 och 321 sit­ter du så nä­ra mitt­lin­jen som ­möj­ligt och får den kanske all­ra bäs­ta ut­sik­ten över isen.

Sek­tion 119 lig­ger pre­cis bakom spelar­bå­sen för den som vill få chan­sen att få en klub­ba, puck el­ler ba­ra en när­bild av stjär­nor­na i tur­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.