SOUVENIRER

World Cup-bibeln - - Front Page -

Vid Ga­te 1 på Air Ca­na­da Cent­re lig­ger den of­fi­ci­el­la sup­por­ter­bu­ti­ken Re­al Sports Ap­pa­rel som säl­jer allt ifrån ­matchtrö­jor och kep­sar till kloc­kor och smyc­ken. ­Bu­ti­ken bre­der ut sig över 278 kvadrat­me­ter och har öp­pet sju da­gar i vec­kan.

På match­da­gar har bu­ti­ken ut­ö­ka­de ö­ppet­ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.