Förs­ta …

World Cup-bibeln - - Front Page -

Nor­ge 9 maj 2010. mot Dan­mark 5 maj 2010. mot

bor­ta mot Nashvil­le 9 ok­to­ber 2014.

Fo­to: MAJA SUSLIN/TT

Ål­der: Längd: Vikt: 2005/06: 2006/07: 2007/08: 2008/09: Född: Mo­der­klubb: … lands­lags­mat­chen: … lands­lags­må­let: … mat­chen som lag­kap­ten för Ot­ta­wa: 2009/10:

2010/11: 2011/12: NHL: SHL: Tre Kro­nor: I Jo­ke­rit. 2012/13: 2013/14: 2014/15: 2015/16: Hoc­key­le­da­ren An­ders Forsberg be­skri­ver sitt förs­ta mö­te med Erik Karls­son: ”Han ha­de listat ut att jag ha­de yngs­ta pojklands­la­get så han sa ’håll ögo­nen på mig i fram­ti­den’. Han ha­de den där här­li­ga glim­ten i ögat re­dan som 14-åring.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.