Ekman-Lars­son i topp bland NHL-bac­kar­na – trots spel i Coyo­tes

World Cup-bibeln - - Front Page -

I OS 2014 blev Oliver Ek­manLars­son bän­kad.

Det vill han in­te ska ske i World Cup. – Jag är en blyg små­län­ning, men har lärt mig att ta för mig mer nu. Jag ska an­vän­da arm­bå­gar­na och vi­sa att jag vill va­ra med, sä­ger han.

to­ki­ga NHL har gi­vet­vis gjort en topp­lis­ta över det och där ham­nar Oliver på en fjär­de­plats bakom Alex­an­der Ovetjkin, Max­i­mil­li­an Pa­ci­o­ret­ty och An­ze Ko­pi­tar.

In­te il­la av en back – i ett jum­bo­lag.

– Jag gil­lar att spe­la när det ska av­gö­ras och jag får myc­ket is­tid när det är sud­den de­ath. Det är häf­tigt att få va­ra med när det sker. Se­dan kanske jag in­te får li­ka myc­ket is­tid när vi le­der och ska för­sva­ra led­ning­en.

”Mås­te rät­ta in oss i le­den”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.