FRÅN ”CUR­RE” LINDSTRÖM TILL GRÖNBORG

World Cup-bibeln - - Front Page -

JVM­sil­ver 2008 och 2009.

Vann sen VM­guld 2013 med Tre Kro­nor. Tog två brons, ett sil­ver och VM-guld. OS-­sil­ver i Sotji 2014.

hi­sto­risk när han led­de Sve­ri­ge till bå­de OS- och V­Mguld 2006. Tog även två VM-brons un­der sin tid som för­bunds­kap­ten. OS­fem­ma 2010.

två VM-sil­ver och två VM-brons. Ha­de stund­tals An­ders Hed­berg och Peter Wal­lin över sig som GM:s. Blev dock mest ihåg­kom­men för OS-fi­askot mot Vi­tryss­land 2002 och World Cup-fi­askot mot Tjec­ki­en två år se­na­re.

ge­ne­ral ma­na­ger un­der en VM-tur­ne­ring (Sve­ri­ge blev trea). La­gets coacher var då Step­han Lundh och Su­ne Berg­man.

Rikard Grönborg Pär Mårts ’KÄN­NER MIG TRYGG’

Peter Wal­lin

Bengt-Åke Gustafs­son

Har­dy Nils­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.