De räd­das av tur­ne­ring­ens säms­ta lag...

World Cup-bibeln - - Front Page -

USA gör in­te myc­ket vä­sen av sig i VM-sam­man­hang, men när de har till­gång till al­la si­na bäs­ta spe­la­re är de en stor­na­tion. Så stor att de till och med ha­de råd att pe­ta ny­bliv­ne Stan­ley Cup-mäs­ta­ren Phil Kes­sel. Kes­sel som ut­sågs till tur­ne­ring­ens bäs­te for­ward så sent som i OS i Sotji för två år se­dan. In­te hel­ler Tam­pas slut­spels­suc­cé Ty­ler John­son plat­sar.

Två pet­ning­ar som väckt störst debatt i för­hands­snac­ket kring det ame­ri­kans­ka la­get.

Dessutom tving­as de av­stå någ­ra ­giv­na namn som nu tving­as spe­la för U23-la­get från Nor­da­me­ri­ka.

Jag kän­ner mig tvek­sam till USA, som vann World Cup 1996, men blev näs­tan för­ned­ra­de i brons­mat­chen (0–5) mot Fin­land i Sotji.

Att jag tror de tar sig till se­mi­fi­nal b­eror mer på att de har två av tur­ne­ring­ens ­sva­gas­te lag – Tjec­ki­en och Team ­Eu­ro­pa – i sin grupp.

Vill ha nor­da­me­ri­kansk fi­nal

Fo­to: AP

USA fick en fin­ländsk lek­tion i OS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.