นักธรกิจไม่เชือมนเศรษ�กิจ จี้รั�เร่งกระตุ้นดันจีดีพีโต3% กล้วยขาดตลาดเซเว่นฯหมด

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 30 พ.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.3100 39.0905 51.2977 31.7300 4.4842 8.1113 25.3993 20,350.00 1,202.75 1,202.75 36.0300 40.2675 52.9875 33.4670 4.7175 9.0125 26.2083 20,450.00 1,202.85 1,202.85 19,981.00 20,450.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.56 25.18 25.60 23.04 25.09

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.