หมอเปรม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

สั่งฟันให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวน การสอบสวน เชื่อยังมีคนต้องการออกมาพูด แต่ไม่กล้า แถมเรียกร้อง “ปวีณา” มารับเรื่อง และตรวจสอบเพื่อศักด์ิศรีลูกผู้หญิง ขณะที่ อดีตประธานชุมชนเขตเทศบาลร้องถูกหมอ เปรมใช้อ�านาจไม่เป็นธรรมสั่งปลดประธาน ชุมชนเกือบยกชุด 13 คน และตั้งชุมชนเพิ่ม อีก 13 ชุมชน ส่วนชาวบ้านวิจารณ์กันแซ่ด! กระแส “พี่หมอเปรมรักเด็ก” ทางด้านเจ้าตัว โพสต์สะเปะสะปะหาว่าสื่อรับเงิน “เจ๊เบียบ” โดนตอกกลับ เป็นเงินช่วยผู้ป่วยเอดส์เจอถูก ฟ้องหมิ่นเพิ่มอีกคดีแน่ ๆ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.