บิ๊กต๊อกเดินแผน! ปราบ‘ยาบ้า’ กำาจัดวงจรอบาทว์ ขายราคาถูก ชช่วงยสผู้ธบำา.รับบัไม้ด

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

รมว.ยุติธรรม เดินหน้า แนวทาง “สามเหลี่ยมทองคำา โมเดล” ผลิตยาบ้าเม็ดละ 50 สตางค์ ขายให้ผู้บำาบัด ตัดวงจร การค้า ชง “สาธารณสุข” แฉ ป.ป.ส.ให้ข้อมูล ไทยไม่เคยมุ่ง ไปที่แหล่งผลิตปราบเฉพาะใน ประเทศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.