ห้ามสท.บ้านไผ่ใส่ดำา

มหทม.อยัเปนรไม่มมีรับข้บุอมูตล ร

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ร่อนหนังสือห้ามแต่ง ดำาประท้วง ประธานสภา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ระบุ สมาชิก

แจ้งจับ...

ร.ต.ท.ประดิษฐ์ ไทยยากรณ์ รองสว.จร.เมืองนนทบุรี เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.หญิงรัตน์ชนก บุญนำา ร้อยเวร สภ. เมืองนนทบุรี เพื่อดำาเนินคดีกับนางภัทร จิรา เงินกรุง (ภาพเล็ก) ข้อ 1. ดูหมิ่นเจ้า พนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ 2. ต่อสู้ขัดขวาง เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ และ 3. ทำา ร้ายร่างกาย พร้อมกับโชว์บาดแผลที่ใบ หน้ามีรอยเล็บ ซึ่งถูกทำาร้ายภายในป้อม ตำารวจศรีพรสวรรค์ (ข่าวหน้า 13)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.