บึ้มภูเก็ต

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า 1 -

ก่อวินาศกรรม 7 จังหวัดใต้ เล็งระเบิด 30 จุด ป่วนภูเก็ต ให้พังพินาศ เดชะบุญ ระเบิดไม่ ทำางาน ประสาน ตร.-ทหารในพื้นที่ ควานหา วัตถุพยาน ไขคดี เผยขบวนการก่อความไม่ สงบแบ่ง 3 กลุ่ม ปฏิบัติงาน “อาหามะ” เป็น คนทำาระเบิดแล้วใช้แนวร่วมไปก่อเหตุแทน เร่งปูพรมค้น 10 เป้าหมาย 3 จังหวัดชายแดน ใต้ หวังลากคอขบวนการ มาดำาเนินคดี ฝั่งแกน นำา นปช. ยำ้าจุดยืน ไร้เอี่ยวก่อวินาศกรรมเชื่อ โยงไฟใต้ลุกลาม ไม่มีการเมืองแทรก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.