ชงคลังแก้กฎหมายธอส. ออก‘บัตรเครดิต-สลากฯ’

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 19 ส.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1200 38.3102 43.6582 34.0150 4.3394 8.0250 25.2963 22,000.00 1,346.76 1,346.76 34.8400 39.7625 46.9400 35.8180 4.5713 8.9325 26.1108 22,100.00 1,347.53 1,347.53 21,603.00 22,100.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.76 24.38 24.65 22.14 24.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.