ดารา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

จุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ อ.ชะอ �า จนรถพังยับ ต า�รวจคาดเจ้าตัวคงไม่ชา�นาญทาง เพราะพบโทรศัพท์มือถือเปิดจีพีเอสค้างไว้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.